Tytuły i treść artykułów dostępne są tylko w języku niemieckim.

Landsmannschaftliche Nachrichten

 

Ważnym celem, jakie stawiało sobie – i nadal stawia – czasopismo Der Westpreusse jest podtrzymywanie więzi w środowisku dawnych mieszkańców Prus Zachodnich i ich potomków, a także mniejszości niemieckiej na terenie Doliny Dolnej Wisły. Z tradycji tej wywodzą się ukazujące się do dziś Landsmannschaftliche Nachrichten, od 2018 r. wydawane jako samodzielna seria wydawnicza, stanowiąca uzupełnienie Der Westpreusse. Begegnungen mit einer europäischen Kulturregion i  obejmująca sześć numerów rocznie.

Zeitungskopf "Der Westpreuße" – Begegnungen mit einer europäischen Kulturregion
Danzig (Adobe Stock) Kompass (Adobe Stock)
Galerie (Adobe Stock) Historisierende Collage (Adobe Stock)
Wahlprognosen und Stimmzettel (Adobe Stock) Kopernikusdenkmal in Thorn (Adobe Stock)