Nasz profil

 

Miesięcznik Der Westpreuße chce być niezależną platformą dla wszystkich tych, którzy w jakiś sposób związani są z terenami w dolnym biegu Wisły:  historycznymi Prusami Zachodnimi i stolicą prowincji - Gdańskiem. U wszystkich pozostałych natomiast pragnie wzbudzić zainteresowanie tym należącym dzisiaj do Polski regionem i zainspirować do jego  poznawania .

 

Od czasów Zakonu Krzyżackiego poprzez  panowanie pruskie aż po znalezienie się  w granicach powojennej Polski obszar ten był przez wiele wieków miejscem – nieraz niewolnego od napięć - spotkania różnych grup etnicznych i narodów.  Następstwem tych relacji było powstanie fascynującego europejskiego regionu kulturowego. Umożliwienie nieskrępowanego czerpania z tego bogatego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcanie – w szczególności młodych ludzi -  do otwartej wymiany poglądów zarówno na temat  własnej, odrębnej historii, jak i form wspólnej pamięci – to zasadnicze cele, jakie stawia sobie Der Westpreuße.

 

Czasopismo daje wgląd w szerokie spektrum aktualnej sytuacji w regionie, dostarcza dogłębnej wiedzy na jego temat, poruszając się w obrębie historii i kultury, a także dotykając zazębiających się zagadnień z dziedziny polityki i życia społecznego. Istotną część zawartości czasopisma stanowią poza tym informacje na temat działalności niemieckich i polskich muzeów, zajmujących się tematyką, znajdującą się w obszarze zainteresowania „Der Westpreuße” oraz przegląd badań naukowych.

 

Czasopismo ukazuje się od 1949 roku. Z początku adresowane było do mieszkańców Prus Zachodnich, którzy po 1945 roku wskutek ucieczek i wypędzeń zmuszeni zostali do opuszczenia swojej ojczyzny i którzy w społeczeństwie powojennej Republiki Federalnej Niemiec chcieli mieć możliwość wyrażania swoich poglądów. Dowodem wierności tej tradycji są ukazujące się równolegle do „Landsmannschaftliche Nachrichten“, które aż do chwili obecnej służą podtrzymywaniu więzi pomiędzy rodakami z Prus Zachodnich i ich potomkami a niemiecką mniejszością w Dolinie Dolnej Wisły.

 

Jako redakcja cieszymy się z każdych odwiedzin na naszej stronie i mamy nadzieję, że Państwa zainteresowanie zaowocuje zamówieniem przynajmniej bezpłatnego numeru okazowego.

 

 

 

 

Zeitungskopf "Der Westpreuße" – Begegnungen mit einer europäischen Kulturregion
Danzig (Adobe Stock) Kompass (Adobe Stock)
Galerie (Adobe Stock) Historisierende Collage (Adobe Stock)
Wahlprognosen und Stimmzettel (Adobe Stock) Kopernikusdenkmal in Thorn (Adobe Stock)